Responsive image
友善建築 在地深耕 探索人與土地和諧共處的空間營造之道

Responsive image Responsive image
活動剪輯
Responsive image

2016員工旅遊(台東雙鐵之旅)
發佈日期:2016-12-20

時間:2016/11/25 〜 2016/11/27
地點:台東
人數:連眷屬共23人

 

 

 

 

 


行程:
1.台鐵車站建築巡禮(山里→鹿野→池上→關山)
2.池上風光單車漫遊(大坡池、伯朗大道、天堂路)
3.關山單車小旅行&食農教育體驗(米國學校、電光河岸日初咖啡莊園、電光社區活動中心 )

2


1 3 5 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30 31