Responsive image
友善建築 在地深耕 探索人與土地和諧共處的空間營造之道

Responsive image Responsive image
活動剪輯
Responsive image

2018年員工旅遊(夏季小旅遊)
發佈日期:2018-09-12

Summer Trip, 2018
時間:2018.06.22~2018.06.23
地點:台中烏日、苗栗三義
人數:連眷屬30

 

 

 

 

行程:

【第一天】:華德福大地實驗教育機構校園參訪→憨人書院(茶道課程→正念紓壓)→卓也小屋
【第二天】:卓也小屋(藍染課程)

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

06

 

 

 

 

 

 

 

15

13

 

 

 

 

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

10

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

36

 

 

 

 

 

 

 

 

44

43

 

 

 

 

 

 

42

41

 

 

 

 

 

 

 

 

40

39

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

46

45

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50