Responsive image
友善建築 在地深耕 探索人與土地和諧共處的空間營造之道

Responsive image Responsive image
活動剪輯
Responsive image

2018年員工旅遊(夏季小旅遊)
發佈日期:2018-09-12

Summer Trip, 2018
時間:2018.06.22~2018.06.23
地點:台中烏日、苗栗三義
人數:連眷屬30

 

 

 

 


行程:

【第一天】:華德福大地實驗教育機構校園參訪→憨人書院(茶道課程→正念紓壓)→卓也小屋
28 01 02 03 07
24 22 23 26 18
06 04 12 25 14
20 19 15 16 13
17 10 27

【第二天】:卓也小屋(藍染課程)

33 35 38 36 44
43 42 41 34 39
37 40 46 45 47
50